wateroverlast

terug naar wateroverlast

verslag informatieavond wateroverlast

4-7-2016 9:13

Tijdens de bewonersavond heeft de gemeente de aanwezigen geïnformeerd omtrent de ontwikkelingen op het gebied van het riolering en stedelijke water in de kern. Op verschillende tafels werd door de deelnemers gesproken over overlast door grond- en regenwater.

Lees hier het complete verslag.

Extra informatie: