wateroverlast

terug naar wateroverlast

tafel wateroverlast tijdens denk & doe dag

15-11-2017 9:29

Tijdens de Denk & Doe dag  waren namens de gemeente Breda drie personen aanwezig die de plannen omtrent het voorkomen van wateroverlast in de kern Ulvenhout hebben toegelicht.

Naast deze toelichtingen heeft de gemeente daarnaast aandacht gevraagd voor maatregelen die de bewoners zelf kunnen uitvoeren om hemel- en grondwateroverlast voor nu en in de toekomst te voorkomen. Alleen samen kunnen we het dorp Ulvenhout klimaatbestendig maken!

Wat doet de gemeente?

Visie korte termijn
De korte termijnvisie voorziet in het verbeteren van de waterhuishouding voor de kwetsbare locaties in Ulvenhout. De kwetsbare locaties zijn bepaald op basis van praktijkervaringen (meldingen, enquêteresultaten, ervaringen van de gemeentelijke buitendienst, berekeningen en metingen.

Visie Lange termijn
De lange termijnvisie bestaat uit het hoofdzakelijk uit het verbeteren van de waterhuishouding, zodat het systeem op de klimaatverandering is voorbereid.

De bijgesloten notitie geeft een overzicht van de genomen en te nemen maatregelen

Notitie Wateroverlast Ulvenhout

Overzicht projecten Stedelijke Watervisie Ulvenhout

 

Wat kunt u zelf doen?

In bijgesloten brochures kun je kijken wat je als bewoner zelf kunt doen om wateroverlast te beperken.

Brochure grondwater

Brochure regenwater

Brochure riool