wateroverlast

terug naar wateroverlast

stedelijke watervisie van ulvenhout

23-11-2016 14:32

De gemeente Breda heeft een Stedelijke Watervisie opgesteld voor Ulvenhout. Hierin staan een aantal projecten die gezamenlijk de wateroverlast in Ulvenhout moeten terugdringen. Het gaat om korte- en langetermijnprojecten verdeeld over drie gebieden, te weten i) hemelwateroverlast, ii) grondwateroverlast en iii) verbetering natuur. In bijgesloten flyer vindt je een overzicht van de projecten en een kaart met daarop aangegeven de gebieden waarbinnen deze projecten zullen worden uitgevoerd.