wateroverlast

terug naar wateroverlast

aanpak wateroverlast

19-5-2016 19:07

Op maandag 30 mei is er een informatiebijeenkomst over omgaan met wateroverlast in Ulvenhout. U bent van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in de Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout. Tijdens de avond krijgt u uitleg over de mogelijke maatregelen, kunt u vragen stellen en meedenken over oplossingen. 

 

Zware regenbuien geven regelmatig wateroverlast in Ulvenhout. Dit komt door de hoge grondwaterstand. Ulvenhout heeft een uniek watersysteem omdat dit ligt tussen de Chaamse Beek en het Ulvenhoutse Bos. Omdat het overstortende water niet schoon genoeg is, zijn de overstorten van de riolering in dit gebied dichtgezet. Hierdoor kan het water niet weg en stroomt het via kolken op straat.

 

Watersysteem in Ulvenhout

Om de wateroverlast terug te dringen en het watersysteem te verbeteren wil de gemeente samen met waterschap Brabantse delta en Staatsbosbeheer een oplossing bedenken. Hier betrekken we u graag bij. Een aantal maatregelen is al uitgevoerd, zoals:

  • verbetering van het rioleringssysteem om meer water sneller af te voeren
  • een gescheiden riool om regenwater apart af te voeren
  • aanbrengen van een drainagesysteem
  • aanbrengen van infiltratiekolken.

 

De gemeente vraagt u om na te denken over het water op uw eigen terrein. Door minder regenwater en vervuilde stoffen in het riool af te voeren, vermindert de kans op overlast. Dit verbetert weer de kwaliteit van het water.

 

Decentraal water zuiveren

Berekeningen geven aan dat er bij zware regenbuien nog steeds water op straat staat in lagere gebieden, zoals de  kruising Annevillelaan/Craenlaer. Daarom onderzoekt de gemeente samen met Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer de mogelijkheid om water decentraal te zuiveren en af te voeren naar het Ulvenhoutse Bos. De groenstrook in de Craenlaer biedt mogelijkheden.

 

Informatie Breda bericht

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

 

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. Ga naar www.overheid.nl (klik op ‘Blijf op de hoogte!’).