samen bouwen

terug naar samen bouwen

gemeente positief tov bouwen slotlaan

26-9-2016 14:19

MaasJacobs Vastgoed bv heeft de gemeente gevraagd hoe zij staat ten opzichte van bebouwing aan de Slotlaan, op de plek waar nu de Verenigingsloods staat. De gemeente heeft aangegeven hier een positieve grondhouding in te hebben mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De voornaamste voorwaarde is dat er een alternatieve locatie voor de verenigingsloods gevonden wordt, waarmee de gemeente aangeeft het belangrijk te vinden dat deze voorziening behouden blijft voor Ulvenhout. De verschillende partijen, de Gemeente, MaasJacobs, De Dorpsraad en Stichting Slotlaan zijn uitgenodigd om samen te zoeken naar een geschikt alternatief voor de Loods  

De complete reactie van de Gemeente kunt u lezen in de bijlagen.

Brief aan Maas-Jacobs Vastgoed bv

Commissiestuk CK_45112