pekhoeve

terug naar pekhoeve

verslag overleg werkgroep 3-10

3-11-2017 9:52

Overleg coördinatiegroep Pekhoeveterrein
Verslag 6e bijeenkomst d.d.  03-10-2017. Goeikamer Boerderij de Pekhoeve

Aanwezig waren:  Jan Heestermans,  Jan Janse (Landschapsarchitect), Jurgen Pauwels, Hans Marttin, John Vester, Leo Suiker, Johan Mulders, Guus van Alphen, Ger Schuurmans, Inge Ponte, Jan Rademakers, Ad Oomen, Erik Jan Pennock

Mededelingen:
-    John Vester en Jan Heestermans hebben een vooroverleg gehad met enkele bewoners uit de directe omgeving die het gevoel hadden niet gehoord te worden.
-    Denk en Doe dag is op 4 nov. Het gaat dan vooral om informatieverschaffing

Verslag 19-07-2017:

Verslag  acc.
n.a.v. verslag:
Masterplan is er nog niet
Informeren en communiceren kan beter. Het proces moet voor ieder helder zijn.

Masterplan:

Het masterplan is er nu in ontwerp. Het moet nog worden fijngeslepen aan de hand van de reacties van de werkgroepen. Het uitgangspunt is en blijft de Erfgoedvisie. Met de gemeente is daarover overeenstemming.
De erfgoedvisie heeft niet iedereen goed tussen de oren. Jan Jansen zal een samenvatting maken (wk 41)
Jan Jansen zal een voorlopige basisschets maken. Die wordt op dinsdag 31 oktober besproken door de Coördinatie Comm. Beginnen om 19.30 uur

Rondvraag:

Op de vraag wat de inbreng van het Dierenwaaike is zegt Guus van Alphen dat de gemeente zich beraad op het maatschappelijk nut en de bijpassende vorm van beheer. Dat geldt voor alle vergelijkbare kinderboerderijen e.d.


Volgende vergadering:
Dinsdag 31 oktober 19.30 uur Goeikamer

Bijgesloten het ambitiedocument dat op dit moment binnen de coördinatiegroep geverifieerd wordt.

 Ambitiedocument (25 MB, pdf)