pekhoeve

terug naar pekhoeve

update werkgroep

9-1-2016 17:32

Het team dat zich bezig houdt met het Pekhoeve terrein is al verschillende keren bijeen geweest. De kern van dit team zijn de ‘bewoners’ van de Pekhoeve zoals het SCC de Pekhoeve, de Kruidentuin, het Dierenwaaike, de gemeente en de Boerderij. Ook zijn de omwonenden vertegenwoordigd door buurtbewoners.
Nu deze site beschikbaar is zal de werkgroep daar zo snel mogelijk gebruik van maken om u op de hoogte te houden van de vorderingen en hetgeen al gedaan is. Schrijf u snel in voor de nieuwsbrief dan mist u zeker niets.

Door Arcadis is een ambitiedocument gemaakt (doordat was meegedaan aan het programma ‘Kern met Pit’) met een aardige kijk op een mogelijke toekomst. Dit document wordt gebruikt bij de verdere planvorming.
Door alle ‘bewoners’ van het terrein is een concept Convenant (voor de samenwerking op het terrein) opgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt en rondgestuurd om vervolgens door de vertegenwoordigers van alle partijen te ondertekenen.

Themabespreking
Om de toekomst van het Pekhoeve terrein verder vorm te geven is een thematische aanpak gekozen. De thema’s zijn:
Spelen
•    Doelgroepen:     Basisscholen, buurtbewoners, voetballers, volwassenen
    Behoeften peilen    Scholen, gemeente
Verblijven/ontmoeten    
•    Doelgroepen:    Horeca, jongeren, meiden, SCC
Evenementen    
•    Doelgroepen:    Kermis, vlooienmarkt,Sinterklaas, Koningsdag,
Educatie
•    Doelgroepen:    Kinderen, kleuters  maar ook senioren
Cultuur en muziek
•    Doelgroepen    Iedereen
Inrichting , parkeren veiligheid
•    Doelgroepen    Alle gebruikers

Verdienmodellen  Beheer


Horeca

Deze worden uitgewerkt door 3 clusterwerkgroepen:
1.    Spelen en Educatie
2.    Verblijven ontmoeten, evenementen, cultuur en muziek
3.    Inrichting, parkeren, veiligheid, verdienmodellen, beheer, horeca

Mensen die in deze werkgroepen aan de gang willen zijn:
1.    Leo en Max
2.    John
3.    Johan, Gerard, Kees en Jan    

Wellicht zijner nog meer belangstellenden, maar die kunnen zich alsnog melden.

Opdracht aan de werkgroepen:
Ideeën verzamelen, uitwerken en kijken naar realiseerbaarheid en onderlinge samenhang. Er wordt uiteindelijk één visie geformuleerd en er hoort een stappenplan bij voor de realisatie.

Omdat er veel overlappen cq raakvlakken zijn tussen de drie cluster-themagroepen wordt de afspraak gemaakt dat de grote complete werkgroep gehandhaafd wordt en dat actiepunten zullen worden toegewezen aan personen of groepen van personen. In het collectief wordt dan teruggekoppeld.

Met de eerder geformuleerde opdracht gaan dan mensen aan het werk met:
•    Ideeën verzamelen, uitwerken en kijken naar realiseerbaarheid en onderlinge samenhang

•    Benaderen en interviews afnemen:
   Scholen         Leo (Rosmolen), Max (Klokkebei)
   KDV BSO        Jan
   Educatie; o.a. Groententuin    Johan
   Evenementen, cultuur, muziek    Gerard, John ?     
   Markt         Gerard
   Ulvenhout Leeft        John ?
   Verkeer, veiligheid. Parkeren, water    Johan
   Horeca, Harry Verhallen        Jan

Er moet nog veel gebeuren, maar 30 maart zou de visie er moeten liggen