pekhoeve

terug naar pekhoeve

spelen en bewegen op het pekhoeveterrein

9-5-2017 15:20

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep Pekhoeveterrein een toekomstvisie opgesteld om het Pekhoeveterrein nu en in de toekomst het bruisende hart van Ulvenhout te laten zijn. Door veel gesprekken met betrokkenen en de Denk en Doe dagen voor alle dorpsbewoners zijn alle wensen en ideeën verwerkt in een toekomstvisie en een stappenplan voor de uitwerking. Deze toekomstvisie is een van de onderdelen voor het Dorpsplan Ulvenhout en is omarmd door de vaste gebruikers van het terrein, de Dorpsraad en de gemeente Breda. Op 14 maart 2017 is samen met wethouder Patrick van Lunteren de officiële aftrap gemaakt.

Maar nu samen echt aan de slag.
Bedenken en initiëren is één – realiseren en uitvoeren wordt een nog grotere klus.

Een van de thema’s voor het terrein is Spelen en Bewegen.
Dagelijks maken veel kinderen gebruik van het Pekhoeveterrein als speelplek in het speeltuintje en op het voetbalveldje. Maar niet alleen de kinderen uit de buurt, zeker ook de kinderen van het kinderdagverblijf Boeffies en Bengeltjes en de basisscholen, KBS de Rosmolen en OBS de Klokkebei.

De ideeën en wensen om van het huidige speeltuintje een meer natuurspeelterrein te maken, met behoud van het boerenerf karakter, is een uitdaging die we met elkaar zijn aangegaan.

Hiervoor is een werkgroep samengesteld waarin, zoveel als mogelijk, alle betrokkenen en belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Onder begeleiding van medewerkers van de gemeente Breda gaan we in de komende maanden een ontwerp maken voor een vernieuwende speelplek voor alle kinderen uit het dorp. Hierbij houden we rekening met alle verschillende doelgroepen (leeftijden) en manieren van spelen en bewegen.

Niet alleen kinderen maken gebruik van het terrein. Regelmatig zijn ook ( jong ) volwassenen aan het voetballen of spelen jeu de boules. Een van de wensen uit het dorp is om het Pekhoeveterrein meer beweegvriendelijk in te richten in de vorm van een beweegtuin en/of toestellen, voornamelijk voor senioren. Ook deze wens proberen we in het ontwerp mee te nemen.

Natuurlijk willen wij u op de hoogte houden van onze vorderingen en zullen u regelmatig hierover informeren.

Ook op de website onsulvenhout.nl zal de werkgroep regelmatig nieuws en informatie verstrekken.

Een van onze ideeën is om straks het basisontwerp aan alle kinderen en dorpsbewoners te gaan presenteren en willen daarbij direct de scholen en kinderdagverblijven bij betrekken. Alle ideeën en mogelijkheden hiervoor zijn welkom.

Contactpersoon van de werkgroep Spelen en Bewegen is Leo Suijker. Hij is bereikbaar via email fam.suijker@tele2.nl en telefoon 06-36541893.