pekhoeve

terug naar pekhoeve

speeltuin op het pekhoeveterrein

15-1-2020 12:12

Het ontwerp.

Het ontwerp voor de herinrichting van de speeltuin is klaar. In het overleg met de gemeente Breda is groen licht gegeven voor verdere realisatie.. Als we voldoende financiën bijeen kunnen krijgen, starten we in het voorjaar van 2020 met de herinrichting.

Het ontwerp van studio PAPAS voor de speeltuin gaat uit van een natuurlijke uitstraling met nieuwe speelelementen waarbij de kinderen met veel fantasie, creativiteit, avontuur en plezier de komende jaren kunnen blijven spelen.

Zo krijgt de boom naast de huidige speeltuin een centrale plek met een boombank waar kinderen kunnen afspreken, (groot) ouders toezicht kunnen houden. Op het speelterrein komen kleine mini-hoeves, met een duidelijke link naar de boerderij de Pekhoeve. Deze mini-hoeves worden gebruikt als speelelement om vooral de fantasie en creativiteit van de kinderen te stimuleren. De huidige waterloop naast de speeltuin wordt ingericht als natuurplek met natuurlijke materialen zoals klim- klauterbomen, stapstenen, een haagbrug en een slootspringer. Op de kop van de waterloop komt een waterpomp en watergoten als speelelement met zand en water. Om het geheel aan elkaar te verbinden tot één speeltuin wordt gebruik gemaakt van slingerpaadjes met half verharding. En natuurlijk vergeten we de bankjes en afvalbakken niet.

Hoe nu verder.

De opdracht voor de werkgroep Spelen, het ontwikkelen van een plan voor de herinrichting is nu afgerond. Er is een nieuwe  werkgroep voor gebruikers in onderhoud en toezicht. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Natuurlijk houden we u op de hoogte via facebook en onsulvenhout.nl

Wilt u zelf een bijdrage leveren bij de speeltuin, dan kunt u contact opnemen met Leo Suijker via fam.suijker@tele2.nl of pekhoeveterrein@gmail.com

Klik hier om het gehele ontwerp in te zien.