pekhoeve

terug naar pekhoeve

presentatie toekomstvisie pekhoeve

13-7-2016 14:24

Verslag van een inspirerende presentatie over het Pekhoeveterrein.


Donderdag 7 juli presenteerde de werkgroep Pekhoeveterrein hun eerste toekomstvisie voor het Pekhoeveterrein. Deze presentatie was voor alle betrokken organisaties en verenigingen, die van het Pekhoeveterrein gebruik maken.

De toehoorders kregen eerst een kijkje in de cultuur historische achtergrond van Ulvenhout en de oude boerderij de Pekhoeve. Jan Janse, landschapsarchitect, vertelde met veel verve over het alle eerste begin van het Markdal en hoe en waarom hier boerderijen werden gevestigd. Jan Janse gaat in zijn notitie ERFgoed in op het belang van de cultuur historische waarde van het Pekhoeveterrein.

Daarna gaven Jan Heestermans en Leo Suijker, ondersteund met teksten en foto’s, inzicht in het werk van de werkgroep Pekhoeveterrein in de afgelopen maanden. Hierin zijn veel gesprekken gevoerd met bewoners en belanghebbende organisaties en verenigingen.

Alle gebruikers van het Pekhoeveterrein hebben hierbij hun mening kunnen geven over de toekomst van het terrein en de diverse functies en gebouwen op het terrein.

Voorop staat, dat toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen het karakter van een boerenerf moet houden, maar toch in een moderne omgeving. Eco en natuur zijn belangrijke voorwaarden.
In juli 2015 heeft Arcadis een ambitiedocument geschreven, waarin kansen en mogelijkheden zijn beschreven voor het Pekhoeveterrein. Deze analyse is tevens ook een uitgangspunt voor de toekomst.

Kernwoorden zijn:

 • verbinden, uitdagen, meedoen, beleven, ontmoeten,  spelen en educatie.

Enkele voorbeelden uit de presentatie van Jan en Leo:

 • Behoud en renovatie van de karkooi en het bakkershuisje, maar wel met een maatschappelijke- en  publieke functie.
 • Gebruik het erf ( binnenterrein ) voor veel activiteiten, daar gebeurt het, daar komt men elkaar tegen.
 • De kruidentuin uitbreiden met een pluk- en moestuin.
 • Het dierenweitje ’t Waaijke meer open en toegankelijker voor publiek
 • De speeltuin vernieuwen in een natuur speeltuin, waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren in hun eigen fantasie. De broek mag weer nat en vies worden.
 • De skatebaan mag weg maar de Jeu de Boules banen, het ( voetbal ) speelveld en het evenementen terrein moeten blijven. Deze kunnen met betere faciliteiten geoptimaliseerd worden.
 • Meer afstemming, samenwerking en samenhang voor alle activiteiten op het Pekhoeveterrein.

Hoe nu verder

 • De werkgroep rapporteert aan de Dorpsraad.
 • De Dorpsraad informeert de bewoners van Ulvenhout.
 • De Dorpsraad zorgt dat deze wensen en plannen voor het Pekhoeveterrein in het Dorpsplan komen en rapporteert ook de gemeente Breda.

Niet alle plannen kunnen gelijk worden uitgevoerd; bekijk per functie of plan hoe en borg dit in een projectgroepje met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en verenigingen.

Reageren

Hebt u na het lezen van de verschillende documenten en verslagen nog meer inspirerende wensen en ideeën; email ze gerust naar info@onsulvenhout.nl of naar fam.suijker@tele2.nl

 

Bijlages