pekhoeve

terug naar pekhoeve

praat mee over pekhoeveterrein

13-10-2016 13:32

In de Dorpsraad wordt binnenkort gesproken over de toekomstvisie voor het Pekhoeveterrein. Wilt u hierover meepraten, kom dan naar boerderij de Pekhoeve op 24 oktober om 19.30 uur. Daarnaast zal het Pekhoeveterrein ook een van de thema’s zijn op de Denk en Doe Dag op 19 november. Dus volop gelegenheid voor u om nu en in de toekomst mede invulling te geven aan het ( nog meer ) bruisende hart van Ulvenhout.

Het Pekhoeveterrein als bruisend Sociaal Cultureel Hart van Ulvenhout.

-    Het Sociaal Culturele Hart De Pekhoeve is een plek die faciliteert in ontmoetingen, en aanleiding creëert tot het ontplooien van activiteiten waarmee het bewoners van Ulvenhout verbindt.
-    Deze plek heeft het karakter van een Boerenerf, kan duurzaam voorzien in haar eigen exploitatie en heeft een belangrijke rol in het behoud van het dorps karakter.

Kernwoorden hierbij zijn:
- Verbinden
- Uitdagen
- Meedoen
- Beleven
- Educatie
- Exploitatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden:
Voor het behoud van de cultuur historische waarde van het Pekhoeveterrein en de monumentale panden op het terrein als ERFgoed, zullen we een aantal uitgangspunten moeten vastleggen waarin bij veranderingen, verbouwingen en/.of aanpassingen aan het terrein en de gebouwen in de toekomst voorwaarden worden vastgelegd.
Tegelijkertijd moeten verbeteringen van bestaande functies en nieuwe functies op het terrein de gebruikswaarde voor alle bewoners van Ulvenhout bevorderen.
Daarom is deze notitie geen star en strak document, maar een leidraad voor de  toekomstige aanpak voor verbeteringen en wijzigingen op en aan het Pekhoeveterrein.

1. Uitgangssituatie blijft het karakter van een boerenerf.
Er zullen geen grootschalige ingrepen plaats gaan vinden of “verhuizingen” van de huidige functies.
2. De opzet is om door fysieke wijzingen en verbeteringen aan de gebouwen en het terrein, deze te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.
3. Een basis hiervoor wordt een landschapsontwerp, waarop historisch erf, routes en de samenhang van de gebouwen en terrein wordt vastgelegd.
4. De verschillende functies en gebouwen worden projectmatig beschreven en verbeteringen en/ of optimalisering wordt uitgevoerd.
4. Elk project is zelfstandig in zijn uitvoering, maar houdt rekening met de basisgedachte van het Pekhoeveterrein.
5. Basis voor draagvlak in het dorp moet zijn dat de verhuur van ruimten voor activiteiten in en uit het dorp en omgeving tegen lage kosten blijven.
6. Op het gehele Pekhoeveterrein ruimte is voor sociale contacten op verschillend vlak en tussen verschillende leeftijden.
7. Culturele activiteiten, maar ook andere ( commerciële ) activiteiten waarvoor het erf aanleiding geeft, kunnen ontwikkeld worden.
8. Het is mogelijk nieuwe ( economische )  functies toe te voegen aan gebouwen en erf, rekening houdend met de historische en culturele achtergrond.
9. Het is mogelijk nieuwe recreatieve en toeristische faciliteiten toe te voegen aan gebouwen en erf, rekening houdend met de historische en culturele achtergrond.

Bovenstaande uitgangspunten zijn de belangrijkste randvoorwaarden die in de toekomstvisie voor het Pekhoeveterrein zijn vastgelegd. Voor meer achtergrondinformatie kunt u de toekomstvisie doornemen en naar de suggesties van bewoners kijken die gemaakt zijn tijdens de Doe en Denk dag en de Voorjaarsmarkt.