pekhoeve

terug naar pekhoeve

en nu met elkaar aan de slag

2-11-2016 11:10

Maandag 24 oktober heeft de Dorpsraad van Ulvenhout de toekomstvisie van het Pekhoeveterrein besproken en is er unaniem mee akkoord gegaan. Deze toekomstvisie is in het afgelopen jaar door de werkgroep opgesteld naar aanleiding van de Denk- en DoeDag in  2015 waar bewoners van Ulvenhout ideeën en wensen naar voren hebben gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbende organisaties en verenigingen.


Met de gepresenteerde toekomstvisie is de basis gelegd om echt aan de slag te gaan. De bedoeling is om tijdens de Denk en Doedag 2016 op 19 november in Boerderij de Pekhoeve de toekomstvisie te presenteren. Ook zullen dan de deelprojecten gepresenteerd worden waarvoor mee-denkers en mee-doeners gezocht worden. Deze deelprojecten gaan bijvoorbeeld over spelen op het terrein, educatieve groenten- en kruidentuin, het organiseren van een versmarkt op het erf, de toekomst van de monumentale karkooi en bakhuisje en de toekomst van het Dierenwaaike. Daarnaast worden dorpsbewoners uitgenodigd om mee te denken over de rol van het Pekhoeveterrein voor het dorp en de regio in de vorm van bijvoorbeeld een toeristisch informatiepunt. (Verkeers)veiligheid op en rond het terrein, bewegwijzering, duurzaamheid zijn onderwerpen die thuis horen bij een werkgroep die een min of meer coördinerende rol zal spelen in het geheel. Ook daar kunt u aan deelnemen.


Klik op de link van de toekomstvisie en daar kunt u alles lezen over het Pekhoeveterrein en ook de ontwikkelingen blijven volgen. Er is de komende jaren veel werk te doen en dat wil de werkgroep niet zonder de inzet en draagkracht vanuit de bewoners van Ulvenhout. Op de Denk en Doe Dag op zaterdag 19 november kan iedereen meedenken over de invulling van alle plannen die nog verder uitgewerkt en gerealiseerd gaan worden. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan een of meerdere werkgroepen. U wordt van harte uitgenodigd om te komen en mee te denken en te doen.