loods

terug naar loods

overleg nieuwe eigenaar loods

4-1-2016 11:40

Op dit moment wordt met de koper van de loods en bijbehorende gronden (Maas Jacobs) en de gemeente overlegd hoe een invulling kan ontstaan die aantrekkelijk is voor alle partijen. Vanuit de Dorpsraad is het uitgangspunt een passende nieuwe Verenigingsloods op Ulvenhouts (AC) grondgebied en de mogelijkheid tot het bouwen voor starters en senioren. Alle partijen onderschrijven het belang van deze uitgangspunten.
Met de CPO groep (olv Karlijn van den Berg) worden momenteel 2 locaties onderzocht op haalbaarheid om te bebouwen. Dit is locatie de Slotlaan (loods) en de Kraaijenbergse weg (gronden van Maas). Uiteraard wordt hier gekeken naar passende bebouwing die aansluit met de omgeving.