loods

terug naar loods

dorpsraad start onderzoek

14-10-2016 13:00

Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van een Verenigingsloods in Ulvenhout moeten er een aantal stappen gezet worden. Belangrijke aanleiding is dat in 2020 het huurcontract van de huidige loods tussen de gemeente en de eigenaar afloopt. Daarbij heeft de project ontwikkelaar Maas Jacobs aan de gemeente gevraagd of zij op de huidige locatie aan de Slotlaan mogen bouwen (zie ‘gemeente is positief tov bouwen slotlaan'). Dit kan voor alle partijen een waardevolle invulling zijn mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een daarvan is een het realiseren van een Verenigingsloods op een andere locatie. Hiervoor gaat de Dorpsraad een aantal stappen uitvoeren, te weten:

1.       onderzoek doen naar de alternatieve locaties van de loods
2.       onderzoek doen naar alternatieven voor een eigen loods (nissenhutten, boerenschuren ed)
3.       opstellen wat de behoefte is
4.       opstellen van een grove begroting
5.       onderzoeken wat (alternatieve) inkomsten bronnen zijn
6.       onderzoeken wat het gebruik van de verenigingsloods (nog meer) kan zijn

Deze stappen moeten we de komende periode gaan zetten en we houden u natuurlijk op de hoogte.

Bijlage:

Reactie gemeente op instemmingsverzoek