loods

terug naar loods

denk-doe dag

12-9-2015 11:40

Op 12 september 2015 is de Denk & Doedag gehouden. Veel van u hebben zich deze dag laten informeren en hebben hun ideeën gedeeld. Hieronder ziet u het ruwe resultaat zonder schonen of beoordeling. Iedere leeftijd  zijn eigen kleur. De ideeën en suggesties zijn geschreven door verschillende leeftijdscategorieën. Geschreven met (G) groen (16 tot 25 jaar), (Z) zwart (26 tot 55 jaar), (B) blauw (56 tot 70 jaar), (R) rood (70 jaar en ouder).

 

Algemeen / Beeld
Een overduidelijk ‘JA’ op de vraag of Ulvenhout een voorziening nodig heeft als de ‘Verenigingsloods’. Deze staat voor ontmoeten, leren en sociale binding. Er is meervoudig pleidooi om de loods te laten waar zij nu staat. Er bestaan meerdere ideeën om de loods te bekostigen en om het gebruik te verbreden.
Een voorzichtige conclusie ten aanzien van de bebouwing (in Ulvenhout) is dat deze gericht moet zijn op herstel van de balans van de woonladder.  

 

Dit zijn drie de stellingen die aan het publiek zijn voorgelegd

1. Mijn (financiële) idee voor een nieuwe loods…
2. Moet er een verenigingsloods blijven ja / nee…
3. Nieuwbouw met 1/3 starters, senioren, vrije sector is oké, ja/nee want…

En hieronder de reacties en ideeën van de verschillende bewoners


Financieel idee
•    (Z) Subsidies
•    (Z) Donaties
•    (Z) Sponsoring
•    (Z) Crowdfunding
•    (Z) Verhuur ruimte voor feesten
•    (B) Instandhouding leefbaarheid mag iets kosten gemeente!
•    (B) Financiële steun aan vragen van stichting ’t Hofflandt
•    (B) Creatieve broedplaats voor 100-150 Ulvenhouters

Moet er een verenigingsloods blijven?
•    (B) Ja loods moet blijven, inventariseren hoeveel m2 nodig is.
•    (B) Ja blijven bij brandweerkazerne
•    (B) Natuurlijk moet hij blijven. Ontwikkeling voor de (bouw) jeugd
•    (Z) Ja, zonder komt verenigingsleven in en rond Ulvenhout onder druk te staan
•    (Z) Ja!
•    (B) Ja!!
•    (R) Ja
•    (Z) Loods moet blijven
•    Werkplein voor verenigingsleven
•    Ontmoetingsplein voor klussers
•    Bescheiden maar professionele inrichting
•    Werkplaats apparatuur
•    Sanitair
•    Keuken
•    Keuken / drank
•    Creativiteitscentrum
•    (Z) Er moet geen nieuwe loods komen! De oude moet blijven. Een nieuwe heeft nooit de sfeer en mogelijkheden zoals de oude. We moeten nadenken waar we bestaande loods nog meer voor kunnen gebruiken. Bijv. vakantiewerkweek voor basisschool. Kids in de zomervakantie timmeren met oude pallets.
•    (R) Loods moet moet moet moet blijven !!!
•    Maatschappelijk belang (carnaval)
•    Sociaal belang (ontmoetingsplek, geen hangjeugd)
•    Creativiteitsbelang (jeugd)
•    Subsidie van gemeente, giften en sponsoring
•    (R) Tenten voor carnaval Zundert bouwplekken
•    (R) Iets meer te doen voor de jeugd-> lekker hobbyen
•    (B) Loods is verbinding jong leert van oud
•    (B) Vlooienmarkt heeft ruimte nodig voor inzamelen!!!

Nieuwbouw met 1/3 starters, senioren, vrije sector is oké, ja/nee want…
•    (Z) Ja, maar niet op de locatie van de loods bijv. nieuwbouw ontwikkelen bij Annevillelaan (jv: Hertespoor) wat al zo lang ongebruikt ligt
•    (Z) Nieuwbouw in Ulvenhout zal de komende jaren beperkt blijven
•    (Z) Voorkom uitstroom van dorpsbewoners
•    (Z) Stimuleert doorstroom en werpt kansen voor (door)starters op
•    (B) Ja, akkoord mits laagbouw | (1x)