leefbaarheid

terug naar leefbaarheid

fiets mee met de wethouder

15-7-2016 10:53

Wethouder Patrick van Lunteren bezoekt elke maand in 2016 op de fiets een wijk of dorp in Breda. Omdat de buurt de basis is en de wethouder nieuwgierig is naar nieuwe bruisende initiatieven, is het idee ontstaan om per fiets verschillende bewonersinitiatieven te bezoeken. De mensen maken tenslotte de stad!


We brengen op 21 juli een bezoek aan het mooie dorp Ulvenhout.


Tijdens de Denk&Doedag op 12 september 2015 zijn er door zo’n 250 bewoners van Ulvenhout ideeën en meningen gegeven over wat er beter zou kunnen in hun dorp. Belangrijke onderwerpen die onder andere naar voren kwamen waren het Dienstencentrum en de invulling van het Pekhoeveterrein.

Actieve bewoners hebben het plan opgevat om van de Pekhoeve, nog meer dan het al is, een nieuw en kloppend hart van Ulvenhout te maken. Eén van de initiatiefnemers, Jan Heestermans, zal ons ontvangen en samen met andere betrokken bewoners een rondleiding verzorgen. Tijdens ons bezoek worden de toekomstplannen uit de doeken gedaan.


Dan, op de fiets naar de Pennendijk waar we een afspraak hebben met mevrouw van Baal. Zij is de initiatiefneemster van de wijkdeal Pennendijk. Deze
wijkdeal is afgesloten in 2013 en betreft het groen onderhoud in de straat. Door de wijkdeal wordt er naast onderhoud ook jaarlijks een buurtfeest georganiseerd waar steeds meer bewoners aan meedoen.


We sluiten het dorpsbezoek af met een bezoek aan de DorpsWijzer waar vrijwilligers ons meenemen naar projecten als het Ruilboek en de Dorpstafel. De belangrijkste functie van de Dorpswijzer is een ontmoetingsfunctie, waarbij mensen met elkaar een kopje koffie kunnen drinken, boeken kunnen ruilen of advies en hulp krijgen.

Bent u geïnteresseerd in het wijkgericht werken en wilt u ook graag in gesprek met actieve bewoners, fiets mee en geeft u zich dan op vóór 20 juli via het
mailadres: zetjebuurtopdekaart@breda.nl

Bijlage:

Uitnodiging 21 juli