leefbaarheid

terug naar leefbaarheid

dorpsraad neemt afscheid van bestuursleden

2-1-2017 12:47

De dorpsraad van Ulvenhout , opgericht in 1997, heeft in haar laatste vergadering afscheid genomen van Toon Goos, Franca Duindam, Marion Schuurbiers en Ingrid Heestermans. Deze leden stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode maar we zijn natuurlijk dankbaar voor al het werk wat zij gedaan hebben voor de Dorpsraad.


De overige leden zijn volop bezig om een andere dorpsraad vorm te geven met veel ruimte voor eigen themagroepen vanuit de inwoners zelf. Immers het motto van de dorpsraad Ulvenhout is ‘samen dorp zijn’.  Inmiddels zijn er 2 gespreksrondes geweest met betrokkenheid vanuit het dorp zelf , de gemeente Breda en ook de oud- voorzitters van de Dorpsraad. Dat gaan we de komende maanden verder concreet maken en ook met iedereen die zich betrokken voelt verder communiceren.  We wensen iedereen een heel goed 2017.