leefbaarheid

terug naar leefbaarheid

congo in beeld

18-1-2017 9:11

Van missionaris tot donateur voor steun aan mensen in Afrika


Waar een klein dorp toch groot in kan zijn! Kent u Stichting Vrienden van Pater Peeters? Een vrijwilligerspilaar uit Ulvenhout voor steun aan het opgebouwde netwerk  en ontwikkelingswerk, in de provincies van Kasayi in Congo. Stichting HWG uit Ulvenhout ondersteunt de zustercongregatie van St. Vincent de Paul in hetzelfde gebied.  Kom 25 januari om 19.30 uur in de Goeikamer in Boerderij De Pekhoeve kijken en luisteren en praat mee over dit Afrikaanse land van missionarissen waar Ulvenhout een binding mee heeft. Toegang is gratis, en u krijgt koffie en thee aangeboden.


PATER PEETERS
Vorige eeuw waren er diverse mannen uit Ulvenhout die als de missionaris naar Afrika, Congo, vertrokken. Pater Jan Peeters was er een van. Zijn werkzaamheden werden en worden sinds 1978 ondersteund door de vele donateurs via de Stichting Vrienden van Pater Peeters. In 2016 zijn twee van onze bestuursleden, Marijke en Jan, naar Congo gereisd en hebben vele van onze projecten in de provincies van Kasayi bezocht.

WAAR GAAN DE DONATIES HEEN
Lijkt het u niet interessant om daar iets over te zien en te horen? We brengen u, vooral d.m.v. beelden, op de hoogte over waar de donaties naar toe gaan. Natuurlijk zijn er verhalen over de projecten die we ondersteunen, zoals: weeshuizen, straatkinderen, advocaten die gevangenen procedureel ‘vrij maken’, watertanks en wc’s bij poliklinieken en scholen, speciale hulp bij kraamzorg, ambachtsscholen, herbebossing, etc.

HET DAGELIJKS LEVEN
Daarnaast geven we u een beeld van het dagelijkse leven in die streek. Enerzijds de toename van het aantal zonnepanelen, ook in de dorpen, de toename van het aantal mobieltjes voor interne communicatie, de opkomst van internet in de steden en het kunnen e-mailen met Nederland. Anderzijds slechte wegen, moeilijk transport, lessen buiten onder de boom, klassen zonder banken, informele handel langs de kant van de weg, verkoop van water in de steden, enorme kap van bomen voor brandhout en daardoor vreselijke erosie en diepe geulen in het landschap.

POLITIEKE SITUATIE
Behalve het tonen van beelden van het dagelijks leven, willen we ook vertellen over de politieke situatie in het land. Kabila is de president die graag in het zadel wil blijven zitten, maar vanzelfsprekend zijn er andere ‘heren’ die ook een rol willen spelen en niet dezelfde plannen hebben. Kortom: het is niet altijd rustig in het land. Hoe kan de bevolking hier leven, of beter gezegd: hoe gaan onze mensen daarmee om? Een land waar corruptie hoogtij viert en waar onze projecten de dupe zijn van deze omstandigheden. Kunnen wij zo’n corrupt land nog steunen? Wij vinden van wel. Juist nu, juist daar moeten wij de slachtoffers, de gewone mens, nog kansen geven te leven, te overleven. De betrokkenen bij onze projecten hebben passie en een ongelooflijke inzet om het leven daar gewoner, gezonder te maken. Wij geven aan vrouwen de kans hun stem te verheffen en een eigen inkomen te genereren, we vangen kinderen op die in de stad op straat leven, we zorgen voor gevangen om hun onrecht ‘recht’ te trekken en we geven jongeren en vrouwen een kans op  onderwijs.

KOM KIJKEN, LUISTEREN EN MEEPRATEN
Een uitdaging voor u om te komen kijken, te luisteren en te praten over ontwikkelingssamenwerking in Congo: van missionaris naar ontwikkelingswerker of donateur. Verrijk uw horizon en die van hen door uw aanwezigheid!
Tijd: woensdagavond 25 januari 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: Boerderij de Pekhoeve, de Goeikamer, Dorpstraat 92, Ulvenhout.
Vriendelijke groet van het bestuur van Vrienden van Pater Peeters, Ulvenhout