kerk

terug naar kerk

verslag monumentenhuis

18-4-2016 13:19

Vandaag hadden we een gesprek met Hans Gunter van het Monumentenhuis. Zie onderstaand verslag.

Te bespreken op onze volgende bijeenkomst.

m.vr.gr

Johan Mulders

 

BESPREKINGSVERSLAG                    2016-04-15      kerk Ulvenhout

 

Bijeenkomst Oriënterend gesprek met Drs. Hans Gunter (OH)  (Monumentenhuis)

Aanwezig Harm Scholten, Gerard van de Boer en Johan Mulders (werkgroep Levende Kerk)

 

Hans Gunter werkt bij Monumentenhuis Brabant. In 1999 opgericht door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Provincie Noord-Brabant. Stichting Monumentenhuis Brabant biedt aan gemeenten zijn diensten aan om te komen tot versterking en verbetering van de gemeentelijke monumentenzorg. Stichting Monumentenhuis Brabant neemt daarbij een onafhankelijke positie in tussen de private en publieke instanties die bij de monumentenzorg zijn betrokken. De grotere gemeenten hebben een eigen monumentendienst. De stichting monumentenhuis werkt in hoofdzaak voor de kleinere gemeenten. Bij de uitvoering van haar taken onderhoudt Stichting Monumentenhuis Brabant nauwe contacten met Stichting Behoud Monumenten Brabant, Monumentenhuis Brabant B.V. en Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant.

Verder wordt samengewerkt met Stichting Brabantbeeld, Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting Brabants Industrieel Erfgoed, Molenstichting Noord-Brabant, Stichting Brabants Heem, Erfgoed Brabant, Bond Heemschut, Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg, Stichting Dorp Stad en Land, NV Monumentenfonds Brabant, Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant, Nationaal Restauratiefonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant.

Stichting het Monumentenhuis bestaat uit 6 werknemers en een flexibele schil op projectbasis. Zo wordt bv samengewerkt met NIBAG. Architectuur en Vastgoedspecialisten

 

De provincie kent het Buurtfonds Noord Brabant. Tot eind 2016 is dit fonds er ook voor de ondersteuning van plannen voor vrijkomende kerken; het Buurtkerkenfonds

Het Buurtkerkenfonds voorziet in een bijdrage voor de kosten van:

  • Procesondersteuning en technische planvorming
  • Verbouwings- en inrichtingskosten voor een sociale of culturele bestemming
  • Overbruggingskosten tijdelijk beheer en instandhouding.

De hoogte van de subsidie is 70 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000,-.

 

Er bestaat ook nog een subsidieregeling van de rijksoverheid: Herbestemming Monumenten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het pand tijdens de planfase.

Deze regeling gaat tot een maximum van € 17.500,-  (BRIM eb SIM)

 

Het werk van Hans Gunter bestaat uit: procesbegeleiding, het adviseren van initiatiefnemers en het doen van onderzoek voor het hergebruik van kerken. Dat omvat ook het geven van advies over subsidieregelingen: vergunningen bij restauratieplannen en herbestemmingen. Verder adviseert hij de provincie en de rijksdienst over concrete projecten. Er zijn al heel wat kerken gepasseerd.

Vaak doet hij haalbaarheidsonderzoeken en omschrijft alle hergebruiksmogelijkheden die een kerk zou kunnen bieden. Het gaat dan om de kerk in zijn omgeving en mogelijke verdienmodellen.

Is nu bezig met de kerk in Den Hout. Hij adviseert daar de stuurgroep en de dorpsgemeenschap.

Daar hoort ook bij een marktverkenning en het maken van een marketingplan.

 

Stichting Monumentenhuis is een bedrijf en wil voor het werk betaald worden. De rekeningen kunnen voor een deel voldaan worden met de (toegezegde) subsidies. Er blijft nog wel een deel voor rekening van de initiatiefnemers. Er is altijd sprake van co- financiering (ca 30 % eigen rekening). Voor ons project in Ulvenhout zou het Monumentenhuis bv een plan van aanpak, de procesbegeleiding en een haalbaarheidsonderzoek kunnen verzorgen.

 

Afspraken: Hans Gunter stuurt nog wat aanvullende informatie. Wij zullen de andere werkgroep- leden eerst informeren en daarna eventueel een plenaire bijeenkomst met een presentatie door het monumentenhuis organiseren.   

-----------------------------

Hier de aanvullende informatie van Hans Gunter:

  1. Buurtfonds regeling 2015 (pdf, 450kB)
  2. Informatieblad subsidieregeling herbestemming (pdf, 617kB)
  3. Brochure diensten herbestemming Monumentenhuis 2014 (pdf, 3MB)