kerk

terug naar kerk

het kerkhof van ulvenhout

16-9-2016 9:57

In de werkgroep “De kerk Leeft” kwam de vraag aan de orde: wat is de status van het kerkhof ?
De werkgroep en de gemeente zijn bij elkaar gekomen om op deze vraag een antwoord te vinden. Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen door Johan Mulders:


De kerk is een Rijksmonument (nr 519116). Het kerkhof staat op de lijst van gemeentelijke Monumenten. De waarde van het ensemble wordt als hoog gezien. Verder geeft het bestemmingsplan aan dat de kerk en het kerkhof de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ hebben. De pastorie heeft een bedrijfsbestemming. De archeologische verwachtingswaarde van het geheel is hoog.


Op het kerkhof ligt het graf van Frederick Kelly, alias voor Tony Flanaghan. Dit graf valt onder de verantwoordelijkheid van de Commonwealth Grave Commission en de grafzorg is gereguleerd in een internationaal verdrag tussen het Gemenbest en de Nederlandse overheid. Dit graf is het enige oorlogsgraf van het Gemenebest in Breda. Namens de Gemenebest beheert de Nederlands Oorlogsgravenstichting dit graf. Laatstgenoemde heeft hiertoe lokale consuls aangewezen. In de gemeente Breda is dat Guus van Alphen. Het internationale verdrag houdt in dat de ruiming van dit oorlogsgraf uit den boze is. Het mag dus nooit verdwijnen ! Dat geldt ook voor de omgeving van het graf en mogelijk betekent dat, dat het hele kerkhof beschermd is.


De gemeente Breda is eigenaar van het kerkhof. In 1977 (11 juni) heeft de parochie het kerkhof aan de gemeente (toen nog Nw. Ginneken) verkocht. De gemeente heeft in 2015 onderzocht of het kerkhof verkoopbaar zou zijn. Op 13 jan.2015 is besloten het kerkhof te sluiten. Vanaf de laatste begrafenis op 10 januari 2008 wordt nu een termijn van 20 jaar in acht genomen om geen bijzettingen en geen ruimingen te doen. Tot 2028 gebeurt er dus niets met het kerkhof. Door de gemeente wordt alleen onderhoud gepleegd aan het groen en de grafmonumenten.

Alle betrokkenen, de Werkgroep ‘De Kerk Leeft’, de parochie en de heemkundekring, geven aan het kerkhof in de huidige vorm te willen handhaven.