kerk

terug naar kerk

17 februari volgend overleg

8-1-2016 17:19

De volgende afspraak ‘over de toekomst van de kerk’ van deze werkgroep is 17 februari a.s. in de pastoor Baetenzaal. Wilt u hierbij zijn meld u dan aan bij Ria Knipscheer (riakn@online.nl).
Er zijn enkele contacten geweest met belangstellende over de toekomst van kerk en kerkhof in Ulvenhout. Ondanks dat de dienst voorlopig behouden blijft voor deze kerk is het  duidelijk geworden dat men graag nu al wil overleggen over de toekomst, en niet wachten op de plannen van het bisdom.