dorpswijzer

terug naar dorpswijzer

update nieuwe locatie

19-10-2016 12:04

Olaf geeft een update over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de Dorpswijzer.

Er is weer een aantal stappen gezet ten aanzien van het onderkomen van de DorpsWijzer.

Zoals je weet waren er een (beperkt) aantal locaties in Ulvenhout, die geschikt zouden zijn voor de DorpsWijzer. Een aantal ervan (waaronder De Donk, de kerk, de Uitdaging en de boerderij) zijn inmiddels afgevallen. Na verdere gesprekken bleken de geboden en beschikbare ruimten aldaar niet te passen. Ook is nog nagedacht over een “bibliobus” of een dubbeldekker bus, echter hieraan zaten behoorlijke nadelen.

We zijn inmiddels “goed in gesprek” met SCC de Pekhoeve en dit lijkt toch de meest haalbare optie voor ons. Dat de centrale ligging een absolute plus is, mag voor eenieder duidelijk zijn. Een issue is wel dat er geen “besloten” ruimte beschikbaar is en wij zijn nu in gesprek met de Pekhoeve en de gemeente Breda om dit door middel van een beperkte verbouwing alsnog geregeld te krijgen. Het gaat dan om de ruimte direct links van de ingang, de Dorsvloer. En om onze klanten, zeker ten aanzien van de ruilboeken, de gelegenheid te bieden om vrijelijk in- en uit te treden moet er een extra tussendeur komen tussen de hal en de Dorsvloer.

Wat sowieso speelt, is dat deze verbouwing nooit te realiseren zal zijn voordat wij het DC moeten verlaten. We zijn dus nog volop op zoek naar een tijdelijke ruimte. Hierbij hebben Johan Mulders en ik onder andere contact gehad met het pand naast de fietsenmaker en met de makelaar van het Schooltje. Helaas zijn beide niet gelukt. We blijven zoeken naar een andere tijdelijke locatie. Als dat toch niet gaat lukken, dan zou dat kunnen betekenen dat wij alle activiteiten van de DorpsWijzer tijdelijk moeten stopzetten, totdat de Pekhoeve gereed is. Mocht dat het geval zijn dan kunnen de boeken van het Ruilboek tijdelijk opgeslagen worden in het Elfenlaantje.

Aankomende week staat het bovenstaande ook gepubliceerd in WNG, om alle inwoners en betrokkenen hierover te informeren. Begin komende week ga ik hierover ook een flyer opstellen, die in het DC komt te liggen zodat iedereen goed geïnformeerd kan worden.

Zelf hoop ik dat dit allemaal gaat lukken, immers de Pekhoeve is een mooie locatie voor de DorpsWijzer