dorpswijzer

terug naar dorpswijzer

dorpswijzer zelfstandig verder

26-9-2017 9:51

De DorpsWijzer is opgezet vanuit de DorpsRaad als laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners van Ulvenhout. De maatschappelijke participatie en de leefbaarheid in het dorp worden daarmee verbeterd.

Vanaf het begin kent de DorpsWijzer twee actieve werkgroepen, het InfoPunt en het Ruilboek, beide gericht op “ontmoeten” en het verstrekken van informatie. Haar activiteiten vinden bij aanvang plaats in het Dienstencentrum, na een verhuizing is de DorpsWijzer gevestigd in SCC de Pekhoeve waar zij dagelijks geopend is en waar op gezette tijden vrijwilligers in de rol van gastvrouw en –heer alle bezoekers welkom heten, een praatje maken en (desgewenst) voorzien van gerichte informatie. Een centrale rol hierbij is voor de “ontmoetingstafel” waar inwoners met elkaar een praatje komen maken, een kopje koffie kunnen drinken, elkaar van informatie kunnen voorzien, een boek komen uitzoeken of gerichte antwoorden krijgen. Toegevoegde onderdelen zijn de door de vrijwilligers van het Infopunt opgestarte activiteiten zoals het Filosofisch café, het nog uit te werken toeristische Infopunt en de spreekuurpost voor de Dorpsraad. 

Op dit moment is de DorpsWijzer in afrondende fase aangekomen om te verzelfstandigen. De intentie is om een stichting op te richten waaronder de werkgroepen vallen die de activiteiten verrichten. De verdere invulling zal zo mogelijk fysiek plaatsvinden in de te verbouwen Karkooi op het Pekhoeveterrein. Hierin zal stichting Boerderij de Pekhoeve de kar trekken. Hiermee is geborgd dat zowel het ruilboek, als de dorpstafel en het Infopunt met een deels nieuwe invulling een belangrijke rol in en voor ons dorp gaan en blijven spelen. Het streven is om dit per 1 december 2017 te realiseren.