a58

terug naar a58

verslag overleg 17 mei

1-6-2016 11:29

Op 17 mei jongstleden kwamen Rijkswaterstaat en belanghebbenden weer bij elkaar om verder te praten over de herinrichting van het knooppunt Annabosch. Informatie over effecten op geluid en natuur werden gepresenteerd, evenals een 'artist impression' van de verschillende varianten.

Sander Zondervan (Antea) presenteerde de verschillende varianten.

Drie varianten worden met elkaar vergeleken: variant 1 is de uitgangssituatie uit de MIRT-verkenning (de referentievariant), variant 2 is 1a en variant 3 is 2b die na optimalisatie uitkomt op 1b.

Variant 1 heeft als oplossing de fly-over.

Variant 2 is 1a: hier is een extra viaduct nodig, het tracé schuift op ten koste van de Mariahoeve en er ontstaat een slinger in de Royaaldreef omdat die vanwege de beschikbare hoogte niet op de oorspronkelijke plaats onder de verlegde A58 door kan.

Variant 3 is 2b: het uitgangspunt is uit N2000 gebied blijven zolang er andere alternatieven zijn. Er is door Antea veel inspanning verricht 2b te optimaliseren om uit N2000 te blijven. Vanwege de complexiteit is dat niet gelukt. Hierdoor kom je uiteindelijk uit op 1b. De Royaaldreef blijft hierbij ‘kaartrecht’.

Hoogte
In de referentievariant variëren de hoogtes tussen 12 en 15 meter.
Bij 1a tussen 5 en 14: aan de Bavelse kant 7 meter boven maaiveld.
Bij 1b tussen 5 en 12.

Effecten- geluid
Voor een aantal punten zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. Ten opzichte van de MIRT-variant is de geluidsdruk met 0 tot 5 decibel verlaagd. Een verschil van -4 en -5 is een hoorbaar verschil (alles boven 2).

Effecten-natuur
Natuur Netwerk Nederland is het voormalige EHS.
In de referentievariant kost dit 4 ha, in 1a en 1b 5 ha. Dus iets meer ruimtebeslag. Er komt ook asfalt vrij dat weer beschikbaar is voor compensatie.

Hierna volgde een discussie met de aanwezigen in de zaal. Lees het complete verslag in de bijlage.

Bijlagen:

 Verslag Annabosch 17 mei

Situatietekening 1 - Knooppunt Galder

Situatietekening 2 - Knooppunt Galder