a58

terug naar a58

quickscan kruisingen a58 gereed

15-5-2017 11:58

De bestuurders van de Vereniging, gemeenten Breda en Alphen-Chaam, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en de dorpsraden Bavel en Ulvenhout hebben gezamenlijk afgesproken om onder voorzitterschap van de Vereniging een quick scan te laten uitvoeren naar de onderlinge samenhang van kruisingen en hun omgeving en de mogelijke meerwaarde die daardoor gegenereerd kan worden. De provincie Noord-Brabant is hier desgevraagd bij aangesloten.

Alle partijen zien mogelijkheden om tot een betere basisvariant te komen voor recreatie, water en ecologie én uiteraard de bewoners. Tijdens de werksessies met de projectgroep was sprake van saamhorigheid, positieve energie en constructieve bijdragen. Hoewel men het op enkele punten niet eens was, is er breed draagvlak om de kansrijke mogelijkheden voor een betere variant samen verder te onderzoeken en concretiseren. Door het geheel aan voorgestelde alternatieven is er een nieuwe basisvariant ontstaan die beter recht doet aan een verminderende barrierewerking van de A58.

 

Hieronder vind u het complete rapport en vier kaarten met de diverse kruisingen.

Quickscan vergroten robuustheid kruisingen

Kaarten